Komoda s barom, samoa king, KORA KK6P

Komoda s barom, samoa king, KORA KK6P